Author - cluster

Врачанска фирма откри нова производствена сграда

Нова, модерна производствена база и административна сграда откри на 15 юли фирма „Интелигентни системи за сигурност“ във Враца. Сградата се намира на територията на бившата „Млечна промишленост“, на път Е79...

Тръжна процедура за избор на изпълнител за организиране на събития

Тръжна процедура по ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-C0001, с наименование: "Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)" в съответствие с ПМС № 118/20.05.2014 година за...

Заседание на УС и състава на АТ на КМА на 5-ти и 6-ти декември 2014 година

На 5-ти и 6-ти декември 2014 година в град Самоков ще се състои съвместно заседание на управителният съвет и административното тяло на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация" (КМА) за отчитане на...

Д-р инж. Венцислав Славков е избран за председател на УС на Асоциация на Бизнес Клъстерите

На общото събрание на Асоциация на Бизнес Клъстерите (АБК) състояло се на 28.11.2014 година бе избран нов управителен съвет, а за негов председател бе определен д-р инж. Венцислав Славков, председател...

Тръжна процедура за избор с публична покана на доставчици на оборудване

Тръжна процедура по ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-C0001, с наименование: "Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)" в съответствие с ПМС № 118/20.05.2014 година за...

Документи и протоколи от съвместното заседание на новоизбрания УС и АТ на КМА

Документи и протоколи от съвместното заседание на новоизбрания Управителен съвет и Административното тяло на КМА, проведено на 22 октомври 2014 година: Списък на членовете на УС на КМА, с координати за...

Презентации и документи от семинара на КМА, проведен на 30 септември 2014 година

Линкове към презентациите и документи от семинара, проведен на 30.09.2014 година в Пловдив: Представяне на Ромтех-3ЕС Представяне на КМА Представяне на проект "Мехатроникс" Анкетна карта Възможности за участие в Хоризонт 2020

Семинар и презентация на КМА за привличане на нови членове и клиенти

Във връзка с изпълнение на договор „Структурно – организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни научно-изследователски и производствени структури (Мехатроникс)“, се организира семинар и презентация на Клъстер Мехатроника и...

СГС вписа КМА в регистъра за юридически лица с нестопанска цел

На закрито заседание на 12.08.2014 година Софийски градски съд реши да впише КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ в регистъра за юридически лица с нестопанска цел. Съдебно решение