Центрове за обучение

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“

РЦ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“ – СОФИЯ
Технически университет – София
Лаборатория „МЕХАТРОНИКА“
1000 София
Бул. „Кл. Охридски“ № 8
Тел.: +359 2 965 29 96
Имейл: info@tu-sofia.bg
Уебсайт: http://www.tu-sofia.bg
–––––––––––––––-
РЦ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“ – БЛАГОЕВГРАД
Фирма „ВАНИКО“ ООД
2700 Благоевград
Ул. „Георги Попов“ № 44
Тел.: +359 73 882 002
Факс: +359 73 833 412
Имейл: office@vaniko.com
Уебсайт: http://www.vaniko.com
–––––––––––––––-
РЦ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“ – САМОКОВ
Фирма „САМЕЛ-90“ АД
2000 Самоков
Ул. „Преспа“ № 18
Тел.: +359 72 266 921 / +359 72 268 201
Факс: +359 72 266 337
Имейл: office@samel90.com
Уебсайт: http://samel90.com
–––––––––––––––-
РЦ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“ – ВРАЦА
Фирма „РОМТЕХ-3 ЕС“ ООД
3000 Враца
Ул. „Илинден“ № 3
Тел.: +359 92 669 580
Факс: +359 92 649 370
Имейл: info@rommtech-3s.com
Уебсайт: http://www.rommtech-3s.com
–––––––––––––––-
РЦ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“ – ПЛОВДИВ
Технически Университет – София – Филиал Пловдив
4000 Пловдив
Ул. „Цанко Дюстабанов“ № 25
Тел.: +359 32 659 559
Факс: +359 32 626 600
Имейл: branch@tu-plovdiv.bg
Уебсайт: http://www.tu-plovdiv.bg
–––––––––––––––-
РЦ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“ – СМОЛЯН
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – Смолян
4700 Смолян
Ул. „Дичо Петров“ № 28
Тел.: +359 301 6 33 27
Мобилен: +359 878 503 055
Имейл: tk-smolian@dir.bg
Уебсайт: http://www.tk-smolian.eu