Enterprise Europe Network

В подкрепа на бизнеса

ЗА EEN МРЕЖАТА

Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ e част от Enterprise Europe Network (ЕЕN), най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) и развитие на техния бизнес, иновации и партньорства.

Чрез ресурсите на мрежата можем да Ви съдействаме за:

  • навлизане на нови пазари в над 60 държави в Европа, Азия, Северна и Южна Америка;
  • развитие на конкурентоспособни продукти, услуги и процеси;
  • достъп до различни източници на финансиране;
  • нови контакти и партньорства.

Консултираме и по разнообразни въпроси като дигитализация и устойчиво развитие на Вашия бизнес, защита на интелектуалната собственост, европейско законодателство, стандарти на ЕС, и др.

EEN се съфинансира чрез рамковите програми на Европейския съюз за конкурентоспособност на малките и средни предприятия и за научни изследвания (Single Market Programme – COSME). Мрежата е инициатива на Генерална дирекция “Предприятия и промишленост” на Европейската комисия.

УСЛУГИ

Като част от мрежата, Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ предоставя следните безплатни информационни и консултантски услуги в подкрепа на Вашия бизнес:

  • популяризиране на Ваши продукти, услуги и иновативни решения чрез базата данни с обяви на мрежата за търсене на партньори и нови пазари;
  • информация за международни изложения и участие в двустранни бизнес срещи (б2б срещи);
  • консултации за подходящи източници на финансиране от европейските рамкови програми, включително Европейския съвет за иновации (EIC Accelerator);
  • организиране на информационни събития и обучения по теми, важни за Вашия бизнес.

ПАРТНЬОРИ

EEN-EC-CMA-logo

Посетете централния информационен портал на мрежата, за да видите кои са чуждестранните ни партньори: https://een.ec.europa.eu.

В страната мрежата обединява 12 организации, локализирани в Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, София и Стара Загора: https://een.bg/. Неин национален координатор е АРК Консултинг.

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

external
external