EEN – Заявете безплатна консултация

В подкрепа на бизнеса

    ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

    captcha

    Политика за личните данни:
    Попълвайки тази форма, давам своето съгласие на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ да използват моите лични данни във връзка със своето участие в безплатна консултация и за целите на нейното отчитане към Enterprise Europe Network. Декларирам, че съм информиран за възможността да оттегля своето съгласие чрез изпращане на стандартно писмено изявление на адрес cma@cluster-mechatronics-automation.com.