Продукти

external
ИНОВАТИВЕН ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ
ПРОДУКТИ ОТ ФИРМА "УЛТРАФЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН" ООД

external
СТЕНД ЗА МЕХАНИЧЕН UPS
РАЗРАБОТКА НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

external
ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН РАЗКРОЙ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

external
SPEEDMAT 2
МАНИПУЛАТОР ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ОТЛИВКИ ОТ МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

external
SPEEDMAT 1
МАНИПУЛАТОР ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ОТЛИВКИ ОТ МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

external
FEEDMAT 2
МАНИПУЛАТОР ЗА ДОЗИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ, С ДВЕ НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЯЕМИ ОСИ, ОБСЛУЖВАЩ МАШИНИ ЗА ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ СЪС ЗАТВАРЯЩО УСИЛИЕ 400-800 ТОНА

external
FEEDMAT 1
МАНИПУЛАТОР ЗА ДОЗИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ, С ДВЕ НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЯЕМИ ОСИ, ОБСЛУЖВАЩ МАШИНИ ЗА ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ СЪС ЗАТВАРЯЩО УСИЛИЕ 100-400 ТОНА

external
GRIPMAT 2
МАНИПУЛАТОР ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ОТЛИВКИ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ ОТ МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ СЪС ЗАТВАРЯЩО УСИЛИЕ 400-800 ТОНА

external
GRIPMAT 1
МАНИПУЛАТОР ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ОТЛИВКИ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ ОТ МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ СЪС ЗАТВАРЯЩО УСИЛИЕ 100-400 ТОНА