Author - cluster

Заседание на КМА на 19 август 2014 година

На 19 август 2014 година в офиса на КМА, се проведе заседание на Административно тяло /АТ/ на Клъстер Мехатроника и автоматизация. Събранието протече при следния дневният ред: 1) Обсъждане на възможности за...

Заседание на КМА на 03 юли 2014 година, по изпълнение на проект „Мехатроникс“

Уважаеми колеги, Във връзка с проведено заседание на Административното тяло на КМА на 03.07.2014 година, по изпълнение на проект "Мехатроникс" прилагам: 1. График за провеждане на процедури по изпълнението на проекта, изпратен...

Приключи подбора на кандидати за назначаване в КМА по проект „Мехатроникс“

Приключи работата на Оценителната комисия по подбор на кандидати за назначаване в административното тяло на Клъстър мехатроника и автоматицазия по проект "Мехатроникс". Списък на назначените ще бъде публикуван веднага след като...

КМА стартира проект „Мехатроникс“, търси да назначи следните длъжности

КМА стартира проект "Мехатроникс" и с цел подбор на персонал за административното тяло и в изпълнение на договор № BG161PO003-2.4.02-0046- С001 по ОП "Конкуретноспособност", търси да назначи следните длъжности: (още…)

Договор по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

На 10 март 2014 г. КМА подписа договор с МИЕ № BG161PO003-2.4.02-0046-С001 по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Проектът е с продължителност 18 месеца и предвижда освен укрепване...

Конференция „Иновации и предприемачество 2014. Наука, Изследвания, Технологично развитие“

Представители от КМА присъстваха на Конференция "Иновации и предприемачество 2014. Наука, Изследвания, Технологично развитие", която се проведе на 20.03.2014г. в Хотел Хилтън София. Конференцията събра на едно място представители на държавни...

Приключи изпълнението на трансграничния проект с Република Сърбия

Успешно приключи изпълнението на трансграничния проект с република Сърбия "Institutional, Business and Educational integration in the area of Advanced Technologies and Mechatronics" (ATM). В изпълнението на проекта от сръбска страна участваха...