Покана за общо събрание на КМА на 23 април 2014 година