Приключи подбора на кандидати за назначаване в КМА по проект „Мехатроникс“