Заседание на УС и състава на АТ на КМА на 5-ти и 6-ти декември 2014 година