Тръжна процедура за избор на изпълнител за организиране на събития