Заседание на новия УС и състава на АТ на КМА на 22 октомври 2014 година