Документи и протоколи от съвместното заседание на новоизбрания УС и АТ на КМА