Семинар и презентация на КМА за привличане на нови членове и клиенти