Новини

EEN: Награда на ЕС за безопасност на продуктите

Наградата се присъжда от ГД "Правосъдие" на ЕК и има за цел да отличи компании, които допринасят за безопасността на продуктите, различни от храни, лекарства и медицински изделия. В настоящото...

Покана за участие във въвеждаща среща по проект SKYLA

04 юли 2023 10:00 – 12:00 ч. Софийска лаборатория за иновации, ул. Сердика № 1, ет. 3 Столична община и Клъстер „Мехатроника и автоматизация” Ви канят за участие във въвеждаща среща на...

EEN: Отворена покана за услуги и разработване на продукти в областта на цифровизацията

AIBC EUROCLUSTERS предлага каскадно европейско финансиране за МСП в покрепа на техните дейности по планиране на цифровизацията, активиране на услуги и разработването на продукти, за да се подпомогне допълнително техният...

EEN: Отворена покана за финансиране на участия в събития

Настоящата покана подкрепя малки и средни предприятия и стартъп компании, работещи в областта на технологиите за изкуствен интелект (ИИ) и блокчейн, които се интересуват от участие в международни събития, свързани...

EEN: Покана за проекти с Латинска Америка

AL-INVEST Green е програма, финансирана от Европейската комисия за насърчаване на устойчив растеж и създаване на работни места в Латинска Америка. На 23 май AL-INVEST Verde публикува втората си покана...

EEN: Събитие за намиране на партньори NANOTEXNOLOGY 2023

Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ към Enterprise Europe Network-България ви кани на двустранни срещи за създаване на контакти за бизнес и технологии (matchmaking event), което се организира в рамките на NANOTEXNOLOGY...

EEN: Онлайн обучение за платформата Access2Markets с превод на български език

Клъстер "Мехатроника и автоматизация" към Enterprise Europe Network-България ви кани за участие в онлайн обучение за възможностите на платформата Access2Markets на ЕК. Обучението ще се проведе на 6 юни от 10:00...

EEN: Финансиране на МСП в сектори селски и екотуризъм по проект STAR GROWTH

Проектът STAR GROWTH обявява отворена покана за кандидатстване за малки грантове с цел да засили устойчивият растеж на МСП, работещи в секторите на селския туризъм и екотуризма в Гърция, Кипър,...

EEN: Високопоставена бизнес мисия по време на SIAL India с комисар Войчеховски

Клъстер "Мехатроника и автоматизация" към Enterprise Europe Network-България кани български компании в сектор храни и напитки с експортен потенциал да кандидатстват за включване в делегацията на ЕК за международния панаир...