EEN: Серия уебинари „За Япония“ 225: Японска бизнес култура – техники за ефективна виртуална комуникация с японски партньори“