EEN: Отворена покана на In Transit за зелени технологии в модерното производство, авиацията, текстила и строителството