EEN: Доклад на Световната банка „Насърчаване на иновативното предприемачество във Виетнам: Диагностика на екосистемата“