EEN: Бизнес мисия по време на Световния форум за кръгова икономика (WCEF) в Брюксел