SKYLA: Работна среща за добри практики и мерки за по-добри умения за зелен и дигитален преход