SKYLA: Работна среща за предизвикателствата пред уменията за двоен преход