Общо събрание на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“ на 06 април 2016 година