Новини

Договор по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

На 10 март 2014 г. КМА подписа договор с МИЕ № BG161PO003-2.4.02-0046-С001 по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Проектът е с продължителност 18 месеца и предвижда освен укрепване...

Конференция „Иновации и предприемачество 2014. Наука, Изследвания, Технологично развитие“

Представители от КМА присъстваха на Конференция "Иновации и предприемачество 2014. Наука, Изследвания, Технологично развитие", която се проведе на 20.03.2014г. в Хотел Хилтън София. Конференцията събра на едно място представители на държавни...

Приключи изпълнението на трансграничния проект с Република Сърбия

Успешно приключи изпълнението на трансграничния проект с република Сърбия "Institutional, Business and Educational integration in the area of Advanced Technologies and Mechatronics" (ATM). В изпълнението на проекта от сръбска страна участваха...

Фирми от КМА на Международния технически панаир Пловдив

Тази година по време на Международния технически панаир Пловдив, със свои щандове участваха няколко фирми от КМА: АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД, РОМТЕХ-3 ЕС ООД, САМЕЛ-90 АД и СПЕСИМА ООД.

Семинар на тема „Интернационализация на фирмената дейност“ в Пловдив

На 26.09.2012 год. в Международен панаир Пловдив се състоя семинар на тема "Интернационализация на фирмената дейност". На семинара присъстваха представители на членовете на КМА, както и гости от Магдебурския клъстер -...