EEN: Покана по STAGE за достъп до услуги и финансиране на предприятия за устойчиво развитие