EEN: Втора покана за финансиране на МСП в сектори селски и екотуризъм по проект STAR GROWTH