EEN: Финансиране на МСП в сектори селски и екотуризъм по проект STAR GROWTH