Новини

Тръжна процедура за избор с публична покана на доставчици на оборудване

Тръжна процедура по ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-C0001, с наименование: "Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)" в съответствие с ПМС № 118/20.05.2014 година за...

Документи и протоколи от съвместното заседание на новоизбрания УС и АТ на КМА

Документи и протоколи от съвместното заседание на новоизбрания Управителен съвет и Административното тяло на КМА, проведено на 22 октомври 2014 година: Списък на членовете на УС на КМА, с координати за...

Презентации и документи от семинара на КМА, проведен на 30 септември 2014 година

Линкове към презентациите и документи от семинара, проведен на 30.09.2014 година в Пловдив: Представяне на Ромтех-3ЕС Представяне на КМА Представяне на проект "Мехатроникс" Анкетна карта Възможности за участие в Хоризонт 2020

Семинар и презентация на КМА за привличане на нови членове и клиенти

Във връзка с изпълнение на договор „Структурно – организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни научно-изследователски и производствени структури (Мехатроникс)“, се организира семинар и презентация на Клъстер Мехатроника и...

СГС вписа КМА в регистъра за юридически лица с нестопанска цел

На закрито заседание на 12.08.2014 година Софийски градски съд реши да впише КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ в регистъра за юридически лица с нестопанска цел. Съдебно решение

Заседание на КМА на 19 август 2014 година

На 19 август 2014 година в офиса на КМА, се проведе заседание на Административно тяло /АТ/ на Клъстер Мехатроника и автоматизация. Събранието протече при следния дневният ред: 1) Обсъждане на възможности за...

Заседание на КМА на 03 юли 2014 година, по изпълнение на проект „Мехатроникс“

Уважаеми колеги, Във връзка с проведено заседание на Административното тяло на КМА на 03.07.2014 година, по изпълнение на проект "Мехатроникс" прилагам: 1. График за провеждане на процедури по изпълнението на проекта, изпратен...

Приключи подбора на кандидати за назначаване в КМА по проект „Мехатроникс“

Приключи работата на Оценителната комисия по подбор на кандидати за назначаване в административното тяло на Клъстър мехатроника и автоматицазия по проект "Мехатроникс". Списък на назначените ще бъде публикуван веднага след като...

КМА стартира проект „Мехатроникс“, търси да назначи следните длъжности

КМА стартира проект "Мехатроникс" и с цел подбор на персонал за административното тяло и в изпълнение на договор № BG161PO003-2.4.02-0046- С001 по ОП "Конкуретноспособност", търси да назначи следните длъжности: (още…)