Новини

EEN: B-Resilient финансиране за оптимално използване на биомаса от МСП в хранителния сектор

Проектът B-Resilient и отворената покана за финансиране Acceleration lump sums е насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост - производители и преработваели на храни, които възнамеряват да оптимизират използването на биомаса...

EEN: Предстояща покана за стартиращи deep tech компании на жени предприемачи

Предстоящата покана ще подкрепи стартиращи предприятия в областта на дълбоките технологии, ръководени от жени. Поканата ще бъде отворена на  8 януари 2024 г. и ще продължи до 8 март, Международния...

EEN: Национална конференция „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“

В Европейската година на уменията Министерството на труда и социалната политика организира Национална конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“. Основната цел на форума е да провокира дискусия между...

SKYLA: Работна среща за предизвикателствата пред уменията за двоен преход

На 7 и 8 ноември 2023 г. партньорите от SKYLA се събраха във Фингал, Ирландия, за да проучат стратегията за развитие на уменията на графството и да обсъдят общи предизивкателствата...

EEN: Запознайте се с най-новите компании, финансирани от EIC Accelerator

Избрани са нови 47 компании, които ще получат финансиране от Акселератора на Европейския съвет за иновации (EIC Accelerator), съчетаващо безвъзмездни средства и собствен капитал в размер на почти 350 млн....

EEN: PIMAP4Sustainability – Отворена покана за обучение или услуги

PIMAP4Sustainability отправя новата си отворена покана за обучение, услуги и включване в бизнес мисия до Япония през 2024 г. Тя ще даде възможност на европейските МСП, работещи в областта на фотониката,...

EEN: Инфо дни за предстоящите конкурси на EC Innovation Fund за net-zero и иновативни технологии

На 23 ноември 2023 г. Комисията ще открие две покани за представяне на предложения за ускоряване на внедряването на иновативни технологии в Европа чрез проекти в различни сектори. Innovation Fund 2023...

EEN: Уебинар „Генеративен ИИ: потенциал и предизвикателства за бизнес приложение“

Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP), от името на Европейската комисия, организира онлайн събитие EU Clusters Talks "Генеративен ИИ: потенциал и предизвикателства за бизнес приложение" на 22 ноември 2023 г.,...

EEN: Отворена процедура „Адаптирана работна среда“ за подобряване условията на труд на служителите

Краен срок за кандидатстване – 31.12.2023 г. Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездна помощ на предприятията за постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на...