Новини

МЕХАТРОНИКА АД – Габрово участва в проект за бъдещи инженери

МЕХАТРОНИКА АД – Габрово, член на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация" участва в проект "Клъстер: Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери“ по програма Еразъм+, координатор по който е...

Редовно общо отчетно-изборно събрание на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“

На 30 май 2017 година, в офиса на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация" (КМА) в гр. София, се състоя редовно общо отчетно-изборно събрание (ОС) на КМА. На събранието присъстваха представители на фирмите...

Разширено заседание на УС на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“

На 20 септември 2016 година, в офиса на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация" (КМА) в гр. София, се проведе разширено заседание на УС на КМА. Участваха членове на УС на КМА и...

Общо събрание на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“ на 06 април 2016 година

Уважаеми дами и господа, В съответствие с решение на УС на КМА от 02.03.2016 година, Ви напомням, че Общото събрание на Клъстер Мехатроника и автоматизация /КМА/, ще се състои на 06...

Предстои създаването на Национален център по мехатроника и чисти технологии

На 29 януари 2016 година, в Българска стопанска камара (БСК) беше проведена работна среща във връзка с предстоящото учредяване на първия в страната Център за върхови постижения в областта на...

В ТУ Пловдив „съживиха“ робот

Пловдивският технически ВУЗ планира да изгради и роботизирана клетка, в която освен новия робот ще има програмируеми логически контролери на "Мицубиши Електрик", които ще работят в синхрон с него и...

2016-та е година на роботите в Техническия университет

Робот на фирма Мицубиши Електрик от типа MELFA RV-3SB бе "съживен" и от днес започва да действа в новооткрития Регионален учебен център към клъстер "Мехатроника и автоматизация" при пловдивския филиал...

Врачанска фирма откри нова производствена сграда

Нова, модерна производствена база и административна сграда откри на 15 юли фирма „Интелигентни системи за сигурност“ във Враца. Сградата се намира на територията на бившата „Млечна промишленост“, на път Е79...

Тръжна процедура за избор на изпълнител за организиране на събития

Тръжна процедура по ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-C0001, с наименование: "Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)" в съответствие с ПМС № 118/20.05.2014 година за...

Заседание на УС и състава на АТ на КМА на 5-ти и 6-ти декември 2014 година

На 5-ти и 6-ти декември 2014 година в град Самоков ще се състои съвместно заседание на управителният съвет и административното тяло на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация" (КМА) за отчитане на...