SKYLA: Първа дискусионна среща за уменията за двоен преход