Редовно общо отчетно-изборно събрание на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“