Разширено заседание на УС на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“