Проект за специализиран робот на агрегатно-модулен принцип – 2005-2007

ПРОЕКТ "МЕХАТРОНЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН РОБОТ НА АГРЕГАТНО-МОДУЛЕН ПРИНЦИП" - 2005-2007 г.

Основната задача на проекта е изследването на възможностите за проектиране и разработване на специализиран робот за дозиране и пренасяне на течности, по-специално за захранване със стопени алуминиеви сплави на хоризонтални и вертикални леярски машини, както и за кокилно леене.

С решаване на тази задача се цели не само освобождаване на работника от тежки, многократно повтарящи се операции, които работният цикъл на леярската машина го принуждава да извършва, но и повишаване на производителността на труда и качеството на отливките при съществено намаляване на брака.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СПЕСИМА ООД
ТУ – София
ИМех – БАН
ЦЛМП – БАН