Проект „Специализирани роботи за автоматизация на леярската промишленост“ – 2008-2010 г.

ПРОЕКТ "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РОБОТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЛЕЯРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" - 2008-2010 г.

Автоматизацията на процесите за машинно леене е изключително важно направление в съвременното приборостроене. Това се обуславя един път от изключително тежките условия на работа в леярската промишленост (висока температура, запрашеност и влажност на въздуха) и допълнително от високото темпо на развитие на автомобилната, електро, IT и битовата индустрия, които са основен консуматор на отливките от алуминиеви сплави.

Основната задача на проекта беше проектирането, разработването и изследването на два нови типа специализирани роботи, съответно за изваждане и контрол на отливките (СР1) и за подготовка на пресформите за последваща операция (СР2). Проектирането и разработването на тези специализирани роботи в съвкупност със специализирания дозиращ леярски робот (разработен по договор № ИФ-02-11/24.10.2005 между ИАНМСП и „СПЕСИМА“ ООД на тема „Мехатронен подход при изследване, проектиране и изработка на специализиран робот на агрегатно-модулен принцип“) практически доведe до пълно автоматизиране на машинното леене на алуминиеви сплави.

Автоматизирането на тези операции има не само социален ефект. То води до повишаване на производителността на труда и съществено намаляване на брака.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
„СПЕСИМА“ ООД
ИМех – БАН
ТУ – София
„ВАНИКО“ ООД
„РОБОТИКА“ ООД