Проект „Плазмено наваряване“ – съфинансиран по програма PHARE на ЕС

ПРОЕКТ "ПЛАЗМЕНО НАВАРЯВАНЕ" - СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА PHARE НА ЕС

Това е система за автоматизирано плазмено наваряване на инструменти и резервни части.

Агрегат за плазмено наваряване
Агрегат за плазмено наваряване
Четири осна управляема роботизирана система за плазмено наваряване