Проект „Иновационен център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии“

ПРОЕКТ "ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ" С НАСОЧЕНОСТ В ОБЛАСТТА НА МИКРО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (МЕМС) И РЕКООПЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Договор № Д00-106-5/12.2008 година с ръководител доц. д-р инж. Георги Тодоров между НИС при ТУ-София и ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА на РБ.

По този проект е изградена лаборатория „CAD, CAM, CAE в индустрията“ с голямата награда ИКАР на БСК.