Проект ИКСРОБ – 2012-2014 г.

ПРОЕКТ "РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ГРУПОВО УПРАВЛЕНИЕ, ДИСТАНЦИОННА ДИАГНОСТИКА И СЕРВИЗ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИ (ИКСРОБ)" - 2012-2014 г.

Специализираните индустриални роботи имат широко приложение за обслужване на големи и сложни машини. Те изпълняват най-разнообразни помощни функции – зареждане на изходни материали и заготовки, вземане на готовите детайли, почистване на машинните форми, контрол и транспорт и др. Главни изисквания към тях са за точност, повтаряемост и бързодействие, за да не престоява излишно сложната и скъпа машина, реализираща основния технологичен процес.

Често се налага към една голяма машина да се прикрепят няколко обслужващи робота за различни помощни операции. Тогава е необходима и синхронизация между тях по време на работния цикъл на машината. Разпространението на такива машини и съпътстващите ги специализирани роботи на световните пазари поражда нуждата тези комплекси да могат да бъдат наблюдавани, диагностицирани и сервизирани както на място, така и дистанционно.

Идеята на проекта е да се извършат индустриални научни изследвания за групово управление на няколко специализирани индустриални робота в една технологична клетка (към една машина), работата и параметрите на роботите и на машината да могат да се наблюдават и архивират дистанционно (от локален или глобален център), да се извършва периодична дистанционна диагностика и при необходимост дистанционно да се указват или извършват видове сервизни процедури.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
„СПЕСИМА“ ООД
ИИКТ – БАН
„СКА“ ООД