Предстои създаването на Национален център по мехатроника и чисти технологии