Покана за участие във въвеждаща среща по проект SKYLA