МЕХАТРОНИКА АД – Габрово участва в проект за бъдещи инженери