КМА с участие във Форум „Микроелектроника и мехатроника“