EEN: VULCANUS в Европа 2024-2025 г. за прием на стажанти от Япония