EEN: V Международна среща на върха за интелектуална собственост, София