EEN: Състоянието на изкуствения интелект през 2023-годината на пробив на генеративния ИИ