EEN: Предстояща покана за стартиращи deep tech компании на жени предприемачи