EEN: Предизвикателството „Интелигентна енергия за индустрията 5.0“ е отворено