EEN: Покана за изложение „Роботика, Мехатроника и Автоматизация“ (IFAM 2024)