EEN: Pitch за стартъпи-Европейска среща за ангелски инвестиции-удължен срок