EEN: Първи бизнес форум „Европейски съюз-Йордания“ на 11 юни 2024 г.