EEN: Отворена покана за услуги и разработване на продукти в областта на цифровизацията