EEN: Отворена покана за стартиращи deep tech компании на жени предприемачи